Nikaj na svetu

1. Nikaj na svetu lepšega ni,
Nego gorica kada rodi.

Chorus:
Kume moj dragi, daj se napi’,
Jošče nas ne bu, daj ga se vži’!

2. Mužek se trudi ter se vrti
Da mu se delo ne zamudi.

Chorus

3. Vince rad pije, v kleti sedi,
Kumu napija ter mu veli:

Chorus

4. Kolje bum sekal, rezal ga bum,
Deca obele, gostil se bum.

Chorus

5. Doklam nakoljim, dosta ga bu,
Žene natiram z vodum, s kopu.

Chorus

6. Zato mu delam, da ga bum pil,
Za drugo neje, bum ga se vžil.

Chorus

7. Če ga popijem, ter ga ne bu,
Malo bum shađal potlem v letu.

Chorus

8. Zatim nadojde sveti Mihalj,
Grozdje dozrele, budem ga bral.

Chorus

9. Martinje dojde, krstil ga bum,
Vince postane, napil se bum.

Chorus

10. Denes al’ zutra mrtev nam glas,
Vince ostane, ne bude nas.

Chorus

‹ back to Traditional music