Hej, bystra woda

1. Hej, bystra woda, bystra wodzicka,
pytało dziewce o Janicka.
‖: Hej, lesie ciemny, wirsku zielony,
ka mój Janicek umilony? :‖

2. Hej, mój Janicku, miły Janicku,
nie chodź po orawskim chodnicku!
‖: Hej, dość to, ześ mnie nabrał owiecek,
ostań przy dziewcynie kolwiecek! :‖

3. Hej, powiadali, hej, powiadali,
hej, ze Janicka porubali.
‖: Hej, porubali go Orawiany,
hej, za owiecki, za barany. :‖

4. Hej, mówiła ci, miły Janicku,
nie chodź po orawskim chodnicku!
‖: Hej, bo cie te orawskie juhasy
długie juz hań cekali casy. :‖

‹ back to Traditional music